Våra tjänster

Vi planar ut era toppar och bemannar ert bygge med:

 

 exakt icon  Snickare
 exakt icon Betongarbetare
 exakt icon  Rivningsarbetare
 exakt icon  Inredningssnickare
 exakt icon Grovarbetare

 

All personal är yrkesutbildade och har ID06 samt tidsrapportering via Struqtur projektledningssystem.

"Ett projekts framgång är beroende av de människor som arbetar där"